jefe

Pokrewieństwo: X

1. Imię i nazwisko  Stefan Stanisław Danielski
2. Data urodzenia  20.08.1888
3. Miejsce urodzenia  Gródek Jagielloński
4. Zmobilizowany  zgłosił się na ochotnika w listopadzie 1914
5. Jednostka  C.k. 17 Pułk Piechoty Obrony Krajowej (K.k. 17. Landwerhrinfantiereregiment „Rzeszów” ),
6. Przebieg służby i awanse  Więcej
7. Miejsca pobytu  Więcej
8. Odznaczenia, odznaki  Krzyż Wojskowy Cesarza Karola (Karl-Truppenkreuz)

Fotografie:
Kliknij, aby powiększyć

Więcej – plik PDF


STRONA GŁÓWNA