mac

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Michał Podolecki
2. Data urodzenia  04.06.1881
3. Miejsce urodzenia  Kościelniki 
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  K.u.K. Feldjäger Bat no 6, Erzatz Komp, Zug 3
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Szekszard
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Walczył na wschodzie. Zmarł w szpitalu oo. Bonifratrów w Krakowie w wyniku ran 01.03.1918.


STRONA GŁÓWNA