Pawel

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Józef Stoliński
2. Data urodzenia  1897
3. Miejsce urodzenia  Poręba Spytkowska, Brzesko
4. Zmobilizowany  ?
5. Jednostka  57 tarnowski pułk piechoty, 2 batalion ?
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  Tyrol, Włochy, Bałkany?
8. Odznaczenia, odznaki  

STRONA GŁÓWNA