Superman65

Pokrewieństwo: pradziadek

1. Imię i nazwisko  Walenty Gruszka
2. Data urodzenia  16-01-1868 
3. Miejsce urodzenia  Rzędzianowice, Mielec, Galicja
4. Zmobilizowany  
5. Jednostka  
6. Przebieg służby i awanse  
7. Miejsca pobytu  
8. Odznaczenia, odznaki  

Więcej: Pradziadek został ranny, stracił nogę na wojnie


STRONA GŁÓWNA